Hizmetlerimiz

Klinik araştırmanızın başlangıcından itibaren her aşamada başvurup, takıldığınız yerlerde profesyonel yardım alabilirsiniz.

Biyoistatistik & Veri Analizi

Çalışmanızın veri tabanına girişi de dahil olmak üzere, SPSS programı ile temel ve ileri analizlerinin yapılarak, grafik ve tabloların raporlanması.

Örneklem Hesabı / Güç (Power)

Araştırma evreninin saptanması ve örneklem sayısının belirlenmesi, post hoc güç (power) analizi.

Akademik Danışmanlık

Tıpta uzmanlık tezi ve akademik çalışmalarınızın tasarımı, örneklem hesabı, anket tasarımı, veri girişi, istatistik analizi, tablo oluşturma & yorumlanması.

 Hakkımızda

Hakkımızda

Biistatistik, sadece tıp/sağlık alanındaki akademik çalışmalara odaklanmış uzman doktorlar ve biyoistatistikçilerden oluşmaktadır. Klinik araştırmaların yorumlanmasında saha deneyimi ile klinik nosyon ve bakış açımızla çalışmanızın yorumlanması ve emeklerinizin heba olmaması için gereken gayreti sarfediyoruz.

Mutlu Müşteri Merkezi

Forum sitelerinde ve çeşitli mecralarda hakkımızda yapılan yorumlardan birkaçı...

İsterseniz çalışmanızı birlikte tasarlayalım, isterseniz sadece analizlerinizde yardımcı olalım.

Güncel Akademik Paylaşımlar

 • Meta Analiz

  Meta analiz nedir? Meta-analiz, çok sayıda araştırmanın verilerinin (data) birleştirilmesi için kullanılan istatistiksel prosedürdür. Tedavi etkisi (veya etki büyüklüğü) bir çalışmadan diğerine tutarlı olduğunda, bu ortak etkiyi tanımlamak için meta-analiz kullanılabilir. Etki bir çalışmadan diğerine değiştiğinde, varyasyonun nedenini tanımlamak için meta-analiz kullanılabilir. Neden bir meta analiz gereklidir? Bir müdahalenin faydası veya bir hipotezin geçerliliği ile […]

  Read more Meta Analiz

  Bağımlı Gruplarda T Testi

  Sık kullanılan istatistik yöntemlerden olan T testleri, kullanılan parametreler ve denek grubunun özelliğine göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin referans populasyona göre kendi grubunuzun yaş ve bmi değerlerini karşılaştırmak isterken farklı müdahale ettiğiniz gruptaki bmi değerini karşılaştırırken bir diğer T testini kullanmanız gerekmektedir. Bu yazımızda bağımlı gruplarda T testini anlatacağız. Bağımlı bağımsız gruplar daha önceki yazılarımızda anlatılmıştı. […]

  Read more Bağımlı Gruplarda T Testi
 • Sağlık Profesyonellerine Şiddete Karşı Ücretsiz Biyoistatistik Desteği

  Son zamanlarda ülkemizde sıkça meydana gelen sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dur diyebilmek için bi nebze olsun katkı sağlayabilmek adına bu konularda yapılacak olan bilimsel çalışmalara ücretsiz tıbbi istatistik desteği sunulacaktır. Özellikle medyanın ilgisini çekebilecek olan bu tip çalışmaların bilimsel olarak da ülkemizdeki durumu saptamaya ve çözüm önerileri sunmaya katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Gerek Şanlıurfa’da yaşanan elim […]

  Read more Sağlık Profesyonellerine Şiddete Karşı Ücretsiz Biyoistatistik Desteği

  p değeri canınızı sıkmasın!

  İstatistik ile bir gün bir yerde yolu kesişen herkesin duyduğu bir söz dizisidir p değeri.  Üniversitede okurken istatistik dersinden geriye aklınızda kalan sadece “p<0,05”, “istatistiksel olarak anlamlı”, “önemli” terimleridir. Şimdi “p değeri nedir? ” sorusuna cevap bulmaya çalışalım. İngilizce olasılık anlamına gelen “probability” sözcüğünden gelen p değeri bir araştırma örnekleminde değişkenler arasındaki fark veya ilişkinin, […]

  Read more p değeri canınızı sıkmasın!
 • 2018 sci & sci-e İndekslenen Türk Medikal Dergiler

  Özellikle akademik başarıları nedeniyle, üniversitelere kabul sırasında en az bir sci ya da sci-expanded bir dergide yayınınız olması gerekir. Yurt dışında yayın yapan sci dergiler çoğunlukla çoğumuzun gözünde daha ulaşılmaz veya zor gözükebilir. Burada gerektiğinde araya sempatik kanalları (?) da devreye sokabileceğiniz Türkiye’de yayın yapan sci ve sci-e dergiler ön plana çıkmaktadır. Yayınlanma ihtimali nispeten […]

  Read more 2018 sci & sci-e İndekslenen Türk Medikal Dergiler

  ROC Analizi ve ROC Eğrisi

  Tanı Testlerinin Değerlendirilmesine daha önce sensitivite (duyarlılık) ve spesifite (özgüllük) gibi parametreleri anlatmıştık ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda tanı testlerinde önemli bir analiz olan ROC (Reciever Operator Characteristics Curve) analizi ve grafiğinin yorumlanmasından bahsedeceğiz. Bu analiz yönteminde, biyokimyasal laboratuvar parametreleri gibi değer alan sürekli değişkenin (örneğin Hemoglobin, WBC vb. ölçümsel parametreler) yeni bir hastalığın […]

  Read more ROC Analizi ve ROC Eğrisi
 • Anket veri girişi

  Bir akademik çalışmanın en önemli basamaklarından biri de, elde ettiğiniz bilimsel verilerin (dataların) analiz yapılacak sisteme aktarılmasıdır. Veriler; anket soruları, hastalara ait biyokimyasal parametreler ya da meteorolojik sıcaklık değerleri gibi çeşitli parametreler olabilir. Bunların analiz sistemine yanlış ya da hatalı girilmesi bütün emeklerinizin zayi olmasına neden olabilir. Verilerin girişinde manuel olarak tek tek anket girişi […]

  Read more Anket veri girişi

  Tıbbi İstatistik Fiyatları

  İstatistiksel analizlerin fiyatları, çalışmanızdaki veri (değişken) sayısına, yapılacak istatistik analizine göre değişmektedir. Ayrıca analizlerinizin sunumu yani SPSS output (çıktıları) şeklinde mi yoksa, detaylı bir şekilde tablo, grafik ve açıklamalar ile birlikte teslim edilmesine göre belirlenmektedir. Biyoistatistik bilgisi orta düzeyde olanlara ekonomik fiyat açısından SPSS output (çıktıları) yeterli olabilmektedir. Fakat istatistik & biyoistatistik hakkında yeterli bilgisi […]

  Read more Tıbbi İstatistik Fiyatları
 • Sensitivite (Duyarlılık) & Spesifite (Özgüllük) & Tanı Testleri

    Tanı testleri özellikle klinikte sıkça denenmekte ama her zaman altın standart teste göre yeterince başarı sağlayamamaktadır. Tanı testleri değerlendirirken aşağıdaki 4 gözlü tablo baz alınmalıdır.     a = Gerçek pozitif hastalar b = Yanlış pozitif hastalar c = Yanlış negatif hastalar d = Gerçek negatif hastalar Eğer bu çalışma toplum tabanlı bir çalışma […]

  Read more Sensitivite (Duyarlılık) & Spesifite (Özgüllük) & Tanı Testleri

  H0 ve H1 hipotezi nasıl kurulur

  Araştırmaya başlamadan önce şüphesiz ilk yapılması gereken hipotez kurmaktır. Peki H0 ve H1 hipotezi nasıl kurulur? Null (sıfır) hipotezi, “arada fark (ilişki) yoktur” şeklinde kurulur. Örneğin; Toplumda kadınlarla erkeklerin sigara içme durumlarını karşılaştırmak istersek kuracağımız H0 hipotezi şöyle olur: “Toplumda kadınlarla erkeklerin sigara içme sıklıkları arasında fark yoktur” Alternatif hipotez ise H0’ın doğru olmadığını iddia […]

  Read more H0 ve H1 hipotezi nasıl kurulur