Hizmetlerimiz

Klinik araştırmanızın başlangıcından itibaren her aşamada başvurup, takıldığınız yerlerde profesyonel yardım alabilirsiniz.

Biyoistatistik & Veri Analizi

Çalışmanızın veri tabanına girişi de dahil olmak üzere, SPSS programı ile temel ve ileri analizlerinin yapılarak, grafik ve tabloların raporlanması.

Örneklem Hesabı / Güç (Power)

Araştırma evreninin saptanması ve örneklem sayısının belirlenmesi, post hoc güç (power) analizi.

Akademik Danışmanlık

Tıpta uzmanlık tezi ve akademik çalışmalarınızın tasarımı, örneklem hesabı, anket tasarımı, veri girişi, istatistik analizi, tablo oluşturma & yorumlanması.

 Hakkımızda

Hakkımızda

Biistatistik, sadece tıp/sağlık alanındaki akademik çalışmalara odaklanmış uzman doktorlar ve biyoistatistikçilerden oluşmaktadır. Klinik araştırmaların yorumlanmasında saha deneyimi ile klinik nosyon ve bakış açımızla çalışmanızın yorumlanması ve emeklerinizin heba olmaması için gereken gayreti sarfediyoruz.

Mutlu Müşteri Merkezi

Forum sitelerinde ve çeşitli mecralarda hakkımızda yapılan yorumlardan birkaçı...

İsterseniz çalışmanızı birlikte tasarlayalım, isterseniz sadece analizlerinizde yardımcı olalım.

Güncel Akademik Paylaşımlar

 • p değeri canınızı sıkmasın!

  İstatistik ile bir gün bir yerde yolu kesişen herkesin duyduğu bir söz dizisidir p değeri.  Üniversitede okurken istatistik dersinden geriye aklınızda kalan sadece “p<0,05”, “istatistiksel olarak anlamlı”, “önemli” terimleridir. Şimdi “p değeri nedir? ” sorusuna cevap bulmaya çalışalım. İngilizce olasılık anlamına gelen “probability” sözcüğünden gelen p değeri bir araştırma örnekleminde değişkenler arasındaki fark veya ilişkinin, […]

  Read more p değeri canınızı sıkmasın!

  2018 sci & sci-e İndekslenen Türk Medikal Dergiler

  Özellikle akademik başarıları nedeniyle, üniversitelere kabul sırasında en az bir sci ya da sci-expanded bir dergide yayınınız olması gerekir. Yurt dışında yayın yapan sci dergiler çoğunlukla çoğumuzun gözünde daha ulaşılmaz veya zor gözükebilir. Burada gerektiğinde araya sempatik kanalları (?) da devreye sokabileceğiniz Türkiye’de yayın yapan sci ve sci-e dergiler ön plana çıkmaktadır. Yayınlanma ihtimali nispeten […]

  Read more 2018 sci & sci-e İndekslenen Türk Medikal Dergiler
 • ROC Analizi ve ROC Eğrisi

  Tanı Testlerinin Değerlendirilmesine daha önce sensitivite (duyarlılık) ve spesifite (özgüllük) gibi parametreleri anlatmıştık ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda tanı testlerinde önemli bir analiz olan ROC (Reciever Operator Characteristics Curve) analizi ve grafiğinin yorumlanmasından bahsedeceğiz. Bu analiz yönteminde, biyokimyasal laboratuvar parametreleri gibi değer alan sürekli değişkenin (örneğin Hemoglobin, WBC vb. ölçümsel parametreler) yeni bir hastalığın […]

  Read more ROC Analizi ve ROC Eğrisi

  Anket veri girişi

  Bir akademik çalışmanın en önemli basamaklarından biri de, elde ettiğiniz bilimsel verilerin (dataların) analiz yapılacak sisteme aktarılmasıdır. Veriler; anket soruları, hastalara ait biyokimyasal parametreler ya da meteorolojik sıcaklık değerleri gibi çeşitli parametreler olabilir. Bunların analiz sistemine yanlış ya da hatalı girilmesi bütün emeklerinizin zayi olmasına neden olabilir. Verilerin girişinde manuel olarak tek tek anket girişi […]

  Read more Anket veri girişi
 • Tıbbi İstatistik Fiyatları

  İstatistiksel analizlerin fiyatları, çalışmanızdaki veri (değişken) sayısına, yapılacak istatistik analizine göre değişmektedir. Ayrıca analizlerinizin sunumu yani SPSS output (çıktıları) şeklinde mi yoksa, detaylı bir şekilde tablo, grafik ve açıklamalar ile birlikte teslim edilmesine göre belirlenmektedir. Biyoistatistik bilgisi orta düzeyde olanlara ekonomik fiyat açısından SPSS output (çıktıları) yeterli olabilmektedir. Fakat istatistik & biyoistatistik hakkında yeterli bilgisi […]

  Read more Tıbbi İstatistik Fiyatları

  Sensitivite (Duyarlılık) & Spesifite (Özgüllük) & Tanı Testleri

    Tanı testleri özellikle klinikte sıkça denenmekte ama her zaman altın standart teste göre yeterince başarı sağlayamamaktadır. Tanı testleri değerlendirirken aşağıdaki 4 gözlü tablo baz alınmalıdır.     a = Gerçek pozitif hastalar b = Yanlış pozitif hastalar c = Yanlış negatif hastalar d = Gerçek negatif hastalar Eğer bu çalışma toplum tabanlı bir çalışma […]

  Read more Sensitivite (Duyarlılık) & Spesifite (Özgüllük) & Tanı Testleri
 • H0 ve H1 hipotezi nasıl kurulur

  Araştırmaya başlamadan önce şüphesiz ilk yapılması gereken hipotez kurmaktır. Peki H0 ve H1 hipotezi nasıl kurulur? Null (sıfır) hipotezi, “arada fark (ilişki) yoktur” şeklinde kurulur. Örneğin; Toplumda kadınlarla erkeklerin sigara içme durumlarını karşılaştırmak istersek kuracağımız H0 hipotezi şöyle olur: “Toplumda kadınlarla erkeklerin sigara içme sıklıkları arasında fark yoktur” Alternatif hipotez ise H0’ın doğru olmadığını iddia […]

  Read more H0 ve H1 hipotezi nasıl kurulur

  Odds Oranı, Rölatif Risk ve Number Needed to Treat (NNT)

  Randomize kontrollü bir çalışmalarda (RCT) genellikle “evet-hayır” şeklinde dikotom (iki seçenekli) sonlanım ölçütleri değerlendirilir (ex-sağ, hasta-sağlam, DM var-yok). Araştırma esnasında da bu hedef sonlanımın geliştiği ve gelişmediği hastaların hem tedavi hem de kontrol gruplarındaki oranları karşılaştırılır. Bu tip çalışmaların sununda genelde 2×2 gözlü tablolarla sunulur. Örneğin, tedavi grubundaki hastaların %15’inin, kontrol grubundakilerin ise %20’sinin olumsuz […]

  Read more Odds Oranı, Rölatif Risk ve Number Needed to Treat (NNT)
 • SPSS Menüleri Ne İşe Yarar

  SPSS, işlevlerini menüler yardımıyla yürütmektedir. SPSS’de on ana menü vardır. Bu menüler; File, Edit, View, Data, Transform, Statistics, Graphs, Utilities, Window ve Help menüleridir. Tüm diğer Windows uyumlu programlarda olduğu gibi yazılımda işler bu menüler aracılığıyla ya da kısayolları ile yapılır. Her menünün alt başlıkları vardır. File menüsü Yeni veri tabanı ve çıktı dosyası oluşturulması, […]

  Read more SPSS Menüleri Ne İşe Yarar

  Tanımlayıcı Biyoistatistik

  Tanımlayıcı istatistikte verinin özetlenmesi amacıyla merkezi eğilim ve yaygınlık ölçütleri kullanılmaktadır. I. Merkezi Eğilim Ölçütleri: veri dağılımının nerede toplandığını gösterir.    1. Aritmetik ortalama: • değerler toplamının dizideki örnek sayısına bölünmesiyle elde edilir, • sayısal değişkenler için kullanılır, • simetrik ve tek tepe değeri olan verilerde kullanılır, • uç değerlerden etkilenir  Örnek: 8 kişiye ait […]

  Read more Tanımlayıcı Biyoistatistik