Sensitivite (Duyarlılık) & Spesifite (Özgüllük) & Tanı Testleri

 

Tanı testleri özellikle klinikte sıkça denenmekte ama her zaman altın standart teste göre yeterince başarı sağlayamamaktadır. Tanı testleri değerlendirirken aşağıdaki 4 gözlü tablo baz alınmalıdır.

 

 

 • a = Gerçek pozitif hastalar
 • b = Yanlış pozitif hastalar
 • c = Yanlış negatif hastalar
 • d = Gerçek negatif hastalar

Eğer bu çalışma toplum tabanlı bir çalışma ise prevalans aşağıdaki formul ile hesaplanır;

 • Hastalık Prevalansı= a+c / a+b+c+d x 100

Sensitivite (duyarlılık) yeni testin (tanı testi) gerçekte hasta olanların içinden ne kadarını saptayabildiğidir (teşhis koyabildiğidir).

 • Sensitivite (Duyarlılık): a / (a+c) x 100

Spesifite (özgüllük) ise  yeni testin gerçekte sağlam olanların ne kadarını saptayabildiğidir (hastalığın ekarte edilmesi).

 • Spesifite (Özgüllük): d / (b+d) x 100

Sensitivite ve spesifite testin karakteristik özellikleridir. Populasyondan etkilenmezler.

Bir klinisyen ve bir hastanın aklında farklı sorular vardır: Pozitif testi olan bir kişinin gerçekten bu hastalığa yakalanma ihtimali nedir? Hasta eğer yukarıdaki tabloda ilk satırda yer alıyorsa, ‘b’ hücresine kıyasla ‘a’ hücresine girme olasılığı nedir? Bir klinisyen satırları aşağıdaki gibi hesaplar:

 • Pozitif Prediktif Değer (PPD): a / (a+b) x 100
 • Negatif Prediktif Değer (NPD): d / (d+c) x 100

Pozitif ve negatif prediktif değerler, test edilen popülasyondaki hastalık prevalansından etkilenir. Yüksek prevalanslı bir ortamda test yaparsak, pozitif çıkan kişilerin gerçekten hasta çıkma ihtimali düşük prevalanslı bir popülasyonda hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir.

2 thoughts on “Sensitivite (Duyarlılık) & Spesifite (Özgüllük) & Tanı Testleri”

  1. Toplumda sık görülen, tedavi maliyeti düşük olan ve taramalar sayesinde hastalık yükünün mümkün olduğunca düştüğü hastalıklarda duyarlılık (sensitivite)’nin daha yüksek olması beklenmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir