biyoistatistik

Akademik Profesyoneller
Tanımlayıcı Biyoistatistik

I. Merkezi Eğilim Ölçütleri

Veri dağılımının nerede toplandığını gösterir.

1. Aritmetik Ortalama

• Değerler toplamının dizideki örnek sayısına bölünmesiyle elde edilir, • Sayısal değişkenler için kullanılır, • Simetrik ve tek tepe değeri olan verilerde kullanılır, • Uç değerlerden etkilenir...

Temel Biyoistatiksel Kavramlar

1. Niteliksel Ölçüm Biçimleri

a. sınıfsal (nominal,kategorik):
• Nesnelerin niteliklerine göre belli başlıklar altında toplandığı ölçüm düzeyidir, • Nitelikler kendi aralarında bir önem, büyüklük sırası taşımazlar. diyabet mevcudiyeti (var, yok) cinsiyet (kadın, erkek) doğum şekli (Normal Spontan ...