istatistik

Akademik Profesyoneller
Örneklem Analizi & Power (Güç) Nedir?

Eskiden çalışmalarımızın yayına dönüştürülmesi aşamasında günümüzde olduğu kadar detaylı metodolojik inceliklere dikkat edilmemekteydi. Impact faktörü yüksek dergilerde aranan ve yayın kalitesini gösteren çalışma metodolojisi detayları günümüzde artık hemen hemen tüm dergilerde, etik kurul başvurularında

P Değeri Canınızı Sıkmasın

İstatistik ile bir gün bir yerde yolu kesişen herkesin duyduğu bir söz dizisidir p değeri.  Üniversitede okurken istatistik dersinden geriye aklınızda kalan sadece “p<0,05”, “istatistiksel olarak anlamlı”, “önemli” terimleridir. Şimdi “p değeri nedir? ” sor...

H0 ve H1 Hipotezi Nasıl Kurulur?

Araştırmaya başlamadan önce şüphesiz ilk yapılması gereken hipotez kurmaktır. Peki H0 ve H1 hipotezi nasıl kurulur? Null (sıfır) hipotezi, “arada fark (ilişki) yoktur” şeklinde kurulur.Örneğin;

Toplumda kadınlarla erkeklerin sigara içme durumlarını karşılaştırmak istersek kuracağımız H0 hi...

Tanımlayıcı Biyoistatistik

I. Merkezi Eğilim Ölçütleri

Veri dağılımının nerede toplandığını gösterir.

1. Aritmetik Ortalama

• Değerler toplamının dizideki örnek sayısına bölünmesiyle elde edilir, • Sayısal değişkenler için kullanılır, • Simetrik ve tek tepe değeri olan verilerde kullanılır, • Uç değerlerden etkilenir...

Bağımlı Gruplarda T Testi

Sık kullanılan istatistik yöntemlerden olan T testleri, kullanılan parametreler ve denek grubunun özelliğine göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin referans populasyona göre kendi grubunuzun yaş ve bmi değerlerini karşılaştırmak isterken farklı müdahale ettiğiniz gruptaki bmi değerini karşılaştırırken bir diğer T te...

Temel Biyoistatiksel Kavramlar

1. Niteliksel Ölçüm Biçimleri

a. sınıfsal (nominal,kategorik):
• Nesnelerin niteliklerine göre belli başlıklar altında toplandığı ölçüm düzeyidir, • Nitelikler kendi aralarında bir önem, büyüklük sırası taşımazlar. diyabet mevcudiyeti (var, yok) cinsiyet (kadın, erkek) doğum şekli (Normal Spontan ...