Temel Biyoistatiksel Kavramlar

Akademik Profesyoneller
Temel Biyoistatiksel Kavramlar

1. Niteliksel Ölçüm Biçimleri

a. sınıfsal (nominal,kategorik):

• Nesnelerin niteliklerine göre belli başlıklar altında toplandığı ölçüm düzeyidir,
• Nitelikler kendi aralarında bir önem, büyüklük sırası taşımazlar.
diyabet mevcudiyeti (var, yok)

cinsiyet (kadın, erkek)
doğum şekli (Normal Spontan Doğum, Sezeryan, Abortus)

b. sıralayıcı (ordinal):

• sınıfsal ölçeğin belirli biçimde/belirli kritere göre sıralanmasıdır,
• sıralamalar arasındaki mesafeler belirli değildir.
vücut kitle indeksi (zayıf, normal, kilolui obez)
cerrahi yara tipi (temiz, temiz-kontamine, kontamine, kirli)

2. Niceliksel Ölçüm Biçimleri: 

 Değişken düzeyleri arasında hem sıralama, hem de belirli bir mesafe vardır.

a)Kesikli Değişken

Sadece belirli değerleri alabilen sayısal değişkenlerdir.

b)Sürekli Değişken

Her değeri alabilen sayısal değişkenlerdir.

eşlik eden hastalık sayısı (kesikli)
 yaş (sürekli)

 
  • Bu yazıyı paylaş:

admin

Yazardan beri: 6 November 2017

Yorumunuzu bırakın